قطب علمی معماری اسلامی- تفاهم نامه با مراکز اجرایی
تفاهم نامه همکاری با جهاد دانشگاهی دانشگاه قم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در راستای تقویت هر چه بیشتر فعالیت‌های مشترک آموزشی و پرورشی و با توجه به توان علمی، آموزشی و پژوهشی طرفین تفاهم‌نامه‌ای ما بین جهاد دانشگاهی دانشگاه قم و قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران در تاریخ 30 مهر 1392 با هدف ارتقاء سطح همکاری و تقویت مناسبات طرفین منعقد گردید.

بندهای اصلی تفاهم‌نامه:

- ایجاد رویکرد علمی،آموزشی و پژوهشی در حوزه معماری اسلامی

 - بهره‌گیری از ظرفیت طرفین در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12682.31526.fa.html
برگشت به اصل مطلب