قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
گزارش برگزاری سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/2/28 | 
گزارش برگزاری سمینار بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در فضاهای معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی 5 اردیبهشت ماه 1394 دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران .
نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://www.iust.ac.ir/find-89.12677.39999.fa.html
برگشت به اصل مطلب