قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
برگزاری کارگاه دانش افزائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/24 | 

نشست تخصصی با عنوان پدیدار شناسی راهی برای ادراک مفاهیم در معماری اسلامی ورز شنبه مورخ 13 دی ماه 1393 توسط خانم دکتر صدوقی در محل قطب معماری اسلامی برگزار گردید. خانم دکتر صدوقی از فارغ التحصیلان دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ایران هستند و اکنون در فلوریدا ادامه مطالعات خود را پی گرفته اند.

در این سخنرانی ایشان در ادامه پژوهشهای دکتری خود شیوه ها و حساسیت های رویکرد پدیدار شناسی را در برسی های معماری اسلامی مطرح کردند . مخاطبان بیشتر از میان دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد معماری بودند و به همین جهت نیمی از نشست به طرح مسائل مطرح شده توسط دانشجویان در حوزه تحقیقات کیفی و پدیدار شناسی اختصاص یافت.این نشست اولین نشست از مجموعه نشست های تخصصی معماری اسلامی است که قرار است ماهانه توسط قطب علمی معماری اسلامی و با دعوت از فارغ التحصیلان دکتری در این حوزه در محل قطب برگزار گردد .

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.38400.fa.html
برگشت به اصل مطلب