قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
برگزاری کارگاه دانش افزائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/10/6 | 
کارگاه آموزشی " پدیدار شناسی راهی برای ادراک مفاهیم در معماری اسلامی " روز شنبه مورخ 13 دی ماه 1393 در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد. در صورت حضور منظم و موثر، به شرکت کنندگان ، گواهی حضور از سوی قطب علمی ارائه خواهد شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.35525.fa.html
برگشت به اصل مطلب