قطب علمی معماری اسلامی- اخبار و رویدادهای جاری
مشارکت قطب علمی معماری اسلامی در همایش شهرسازی و جریانهای فضایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/8/16 | 

AWT IMAGE

دومین همایش "شهرسازی و جریانهای فضایی" در تاریخ 27 و 28 مهر ماه 1393 (18 و 19 اکتبر 2014) در مشارکت دانشگاه علم و صنعت ایران با دانشگاه فرانسوارابوله فرانسه برگزار گردید. در این همایش از قطب علمی معماری اسلامی دعوت به ارائه سخنرانی شد که مقاله ای از مدیر قطب جناب آقای مهندس نقره کار در همکاری با آقای دکتر حمزه نژاد و خانم مهندس لبیب زاده با عنوان :
A comparative study of iranian garden in religious beliefs contex. pasargad garden and fingarden
ارائه گردید . مقاله فوق در مجموعه مقالات همایش منتشر گردیده است .

AWT IMAGEنشانی مطلب در وبگاه قطب علمی معماری اسلامی:
http://idea.iust.ac.ir/find-89.12677.34609.fa.html
برگشت به اصل مطلب