مرکز آموزش الکترونیکی- دانشکده مهندسی شیمی
آشنایی با دانشکده مهندسی شیمی آشنایی با دانشکده مهندسی شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/7 | 

تلفن تماس دفتر مرکز الکترونیکی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
خانم ساعی 73228775
آدرس ایمیل:SAYEEA@IUST.AC.IR
تلفن تماس دفتررییس آموزش دانشکده مهندسی شیمی،نفت و گاز
آقای مهندس بیگی 77240522
73228764
بخشی از اطلاع رسانی دانشکده به دانشجویان  از طریق ایمیل می باشد.با توجه به اینکه ادرس ایمیل ثبت شده در سامانه گلستان برخی افراد صحیح نیست  لذا ضروری است با آدرس ایمیلی که بصورت مداوم چک می نمایید یک ایمیل خالی با موضوع ورودی 97 (نام خانوادگی) به اینجانب(ساعی) SAYEEA@IUST.AC.IR  ارسال نمایید.
جهت آشنایی با دانشکده مهندسی شیمی به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://www.iust.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=15
جهت آشنایی با آیین نامه و قوانین مرکز الکترونیکی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
http://vu.iust.ac.ir/
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17452.54439.fa.html
برگشت به اصل مطلب