مرکز آموزش الکترونیکی- دانشکده مهندسی شیمی
فرم تعیین استاد راهنمای سمینار

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

 

    1- مشخصات دانشجو

  نام و نام خانوادگی:

  شماره دانشجوئی:

  رشته و گرایش تحصیلی:

  آدرس پست الکترونیکی:

  تلفن تماس:

  نام و نام خانوادگی دانشجو: 

تاریخ: امضاء:

 

 

  2- درخواست دانشجو

  استاد ارجمند

  جناب آقای/ سرکار خانم دکتر : ......................................

  با سلام و احترام؛ موجب امتنان است چنانچه قبول زحمت فرموده و راهنمائی سمینار اینجانب ...................................... دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه، با مشخصات تحصیلی فوق را قبول فرمائید. با تشکر

  تاریخ: امضاء:

 

  3- تایید استاد راهنما

 

  معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی

  با سلام و احترام؛ نظر به درخواست آقای/ خانم ............................................. با مشخصات فوق بدینوسیله موافقت خود برای راهنمائی سمینار نامبرده را اعلام می دارد.

  نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تاریخ:

امضا:

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.17452.47728.fa.html
برگشت به اصل مطلب