مرکز آموزش الکترونیکی- کارشناسان مالی و اجرائی
کارشناسان مالی و اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عکس

نام

شرح وظایف

نحوه تماس

 AWT IMAGE

علیرضا اصفهانی

کارشناس مالی

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 118

پست الکترونیکی: el_mali@iust.ac.ir

AWT IMAGE

فرزین فریدونی پور

کارشناس روابط عمومی

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 127

پست الکترونیکی:

freidoonipourf@iust.ac.ir

روابط عمومی: pr_vc@iust.ac.ir


نیوشا ناظمی

 مسئول دبیرخانه

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 129

AWT IMAGE 

مهران کوشکی

مسئول دفتر

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 101

پست الکترونیکی:kooshki@iust.ac.ir

 

حسین نوروزی دانا

جمعدار

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 112

پست الکترونیکی: 

 

کبری معصومی

عامل مالی مستقر در مرکز

تلفن تماس: 77209020-021

داخلی 127

نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش الکترونیکی:
http://idea.iust.ac.ir/find-88.12137.25038.fa.html
برگشت به اصل مطلب