بسیج اساتید- معاونین بسیج اساتید
معاونین بسیج اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 

 
قائـم مقام بسیج اساتید
دکتر عمران محمدی
معاون بـررسی و تحلیل
دکتر محمدرضا رسولی
معاون فرهنگی
دکتر هادی خرمی شاد
معاون منابع انسانی
دکتر مهدی ملکی
معاون آموزش و تربیت
دکتر برات مجردی 
معاون پـژوهش
دکتر میثم جلالی
معاون روابط‌عمومی و فضای‌مجازی
دکتر سید حسن صدیقی
معاون بسیج اساتید خواهران
دکتر افسانه ملاحسینی
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.18697.58246.fa.html
برگشت به اصل مطلب