بسیج اساتید- مسئولین بسیج دانشکده ها
مسئولین بسیج دانشکده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی شیمی
دکتر احمد رهبر
مسئول بسیج
دانشکده فیزیک
دکتر روح الله حاجی عبدالوهاب
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی صنایع
دکتر دین محمد ایمانی
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی خودرو
دکتر مسعود مسیح تهرانی
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی عمران
دکتر علیرضا سعیدی عزیز کندی
مسئول بسیج
دانشکده فناوری های نوین
دکتر میثم فرج الهی
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی پیشرفت
دکتر امیر ذاکری
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی برق
دکتر وحید شالچیان
مسئول بسیج 
دانشکده شیمی
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر هادی خرمی شاد
مسئول بسیج
دانشکده ریاضی
دکتر جواد وحیدی
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی معماری
و شهرسازی

دکتر رضا خیرالدین
مسئول بسیج
دانشکده مهندسی راه آهن
مسئول بسیج
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
جمال الدین شریعتی
مسئول بسیج
دانشکده مواد و متالورژی
دکتر مهدی ملکی
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.18696.58253.fa.html
برگشت به اصل مطلب