بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
شماره جدید نشریه نبأ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/20 | 
 ۵۵ امین شماره نشریه نبأ منتشر شد...
در این شماره می خوانید...
*بحث تاریخی امام (ره) و آیت الله حکیم
* امر به معروف و نهی از منکر تا کجا واجب است؟
 *گزارش مختصری از فعالیت بسیج اساتید در جهش تولید
 * راه جویی از سیره مبارزاتی امام خمینی (ره)
 *اخبار
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.60070.fa.html
برگشت به اصل مطلب