بسیج اساتید- اخبار و تحلیل‌ها
اولین همایش اربعین پژوهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
اولین همایش ملی اربعین پژوهی توسط بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در روزسه شنبه ۲۰ اسفندماه ۹۸ برگزار می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه بسیج اساتید:
http://idea.iust.ac.ir/find-82.12035.58195.fa.html
برگشت به اصل مطلب