امور پژوهش- اخبار
وبینار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
وبینار" جنبه های پوشش دهی سطوح توسط فلزات گرانبها" توسط دکتر امیر صادقی برگزار می گردد. زمان برگزاری پنجم مهرماه ساعت ۱۶ می باشد. لینک ورود مهمان: http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rb۷۷x۵me۷v۲r
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.61016.fa.html
برگشت به اصل مطلب