امور پژوهش- اخبار
سخنرانی علمی در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/4 | 
سخنرانی علمی"introduction to magnetic tunnel junctions with mgo tunnel brrier" توسط آقای دکتر حمید الماسی در آمفی تاتر دانشکده فیزیک روز شنبه 98/08/04ساعت 13:30 الی 14:30 برگزار می گردد. از علاقمندان جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آید.
نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.17871.57930.fa.html
برگشت به اصل مطلب