امور پژوهش- اعضای هیات علمی
پژوهشگران برتر هیات علمی تقدیر شده در سال 1388

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اسامی پژوهشگران هیات علمی برتر تقدیر شده در سال 1388دانشگاه علم وصنعت ایران

نام پژوهشگردانشکده
آقای دکتر حیدر علی شایانفرمهندسی برق
آقای دکتر حسین حیدریمهندسی برق
آقای دکتر سید محمد هاشمی نژادمهندسی مکانیک
آقای دکتر محمد مهرداد شکریهمهندسی مکانیک
آقای دکتر سید جعفر سجادیمهندسی صنایع
آقای دکتر میر بهادر قلی آریانژادمهندسی صنایع
آقای دکتر تورج محمدیمهندسی شیمی
آقای دکتر حمید رضا  رضاییمهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر فرهاد گلستانی فردمهندسی مواد و متالورژی
آقای دکتر علی کاوهمهندسی عمران
آقای دکتر عباس افشارمهندسی عمران
آقای دکتر سید جواد میر محمد صادقیمهندسی راه آهن
آقای دکتر محمد رضا جاهد مطلقمهندسی کامپیوتر
آقای دکتر جواد مرزبان رادمهندسی خودرو
آقای دکتر منصور انبیاءشیمی
آقای دکتر احمد شایگان منشریاضی
آقای دکتر بیژن غفاری قمیفیزیک
آقای دکتر اصغر محمد مرادیمعماری و شهرسازی

نشانی مطلب در وبگاه امور پژوهش:
http://idea.iust.ac.ir/find-8.12378.25464.fa.html
برگشت به اصل مطلب