مرکز تحقیقات نانوپترونیکس- اخبار و اطلاعات عمومی
جلسه هفتگی با دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/12 | 

  

             AWT IMAGE                     AWT IMAGE

جلسه هفتگی اعضای آزمایشگاه با حضور آقای دکتر محمدنژاد و دانشجویان، آقایان : عنایتی، باغبان، عرب، توحیدی فر، رحیمی، حبیبی،  عبدی، حسین زاده و خانم ها: رونق ،رمضانی و خانم رضایی به عنوان دبیر جلسه راس ساعت 10:00 مورخ 11/07/95 در آزمایشگاه نانوپترونیکس برگزار گردید.

گزارش کار خانم نازلی رونق: ایشان در این جلسه پروپزال صنعتی خود را تحویل دادند. و مقرر گردید مقاله مروری خود را تا اواسط آبان ماه کامل نمایند. 

گزارش کار آقای حسین عرب: مقرر گردید ایشان مقاله خود را تا اواسط مهرماه ارسال نمایند.

گزارش کار آقای رضا توحیدی فر: مقرر گردید ایشان در جلسه آینده  مقاله کنفرانس خود را به طور کامل ارائه نمایند.

گزارش کار آقای شاهین عنایتی: ایشان در این جلسه توضیحاتی را در مورد پیشرفت پروژه ساخت سلول خورشیدی و تهیه و خرید تجهیزات بیان نمودند همچنین مقررگردید مقاله مروری خود را تا اواسط آبان ماه کامل نمایند.

گزارش کار آقای علی باغبان: ایشان مقاله خود را ارسال نمودند و مقرر گردید تا جلسه آینده بخشی از پایان نامه خود را ارائه نمایند . همچنین در پروسه ساخت با آقای عنایتی همکاری نمایند.

گزارش کارآقای عطا الله حبیبی: ایشان در این جلسه  چندین عنوان پیشنهادی برای پایان نامه خود ارائه نمودندو همچنین مقرر گردید اصلاحاتی را در گزارش سمینار و پاور پوینت خود اعمال نمایند.

آقای پوریا حسین زاده: ایشان در این جلسه گزارش سمینار خود را ارائه نمودند و مقرر گردید در جلسه آینده چندین عنوان پیشنهادی برای پایان نامه خود ارائه نمایند.

گزارش کار خانم غزاله رمضانی: ایشان در جلسه آینده عنوان نهایی پایان نامه  و بخشی از مقدمه آن را ارائه نمودند.

 گزارش کار آقای حسین عبدی: در این جلسه عنوان نهایی مقاله و بخشی از مقدمه آن را ارائه نمودند. 

گزارش کار آقای احسان رحیمی: ایشان در این جلسه پروپزال خود را ارائه نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات نانوپترونیکس:
http://idea.iust.ac.ir/find-74.10865.46773.fa.html
برگشت به اصل مطلب