دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
رساله برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/2 | 

جناب آقای دکتر پژمان پیکانی، دانش آموخته مقطع دکتری از دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، موفق به کسب عنوان رساله برتر با نگاه کاربردی در سومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران شدند. لازم به ذکر است که رساله ایشان تحت عنوان «توسعه مدل دو مرحله ‌ای تحلیل پوششی داده‌ ها برای بنگاه‌ های سرمایه ‌گذاری با در نظر گرفتن ماهیت و ساختار داده‌ های مالی» به راهنمایی دکتر عمران محمدی و مشاوره دکتر علی امروزنژاد و دکتر سید جعفر سجادی صورت پذیرفته است. همچنین این رساله موفق به کسب عنوان رساله برتر در جشنواره برگزیدگان انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها نیز شده است.

 AWT IMAGE کسب این موفقیت ارزشمند را به ایشان و استاد راهنمای محترمشان جناب آقای دکتر عمران محمدی تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون آرزومندیم. AWT IMAGE

مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5826.65461.fa.html
برگشت به اصل مطلب