معاونت اداری و پشتیبانی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۷ رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر سعید میرزامحمدی به عنوان سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه منصوب گردیدند.

رئیس محترم دانشگاه در این حکم برای ایشان توفیق روزافزون در جهت انجام وظایف محوله و خدمتگزاری به نظام مقدس اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسألت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-48.4338.69247.fa.html
برگشت به اصل مطلب