معاونت اداری و پشتیبانی- اخبار و اطلاعیه ها
انتصاب سرپرست امور مالی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با حکم مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای سیاوش فتحی به عنوان سرپرست امور مالی دانشگاه منصوب گردیدند.

ریاست محترم دانشگاه در این حکم برای ایشان توفیق روزافزون در جهت خدمتگزاری به نظام جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت نمودند.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-48.4338.57651.fa.html
برگشت به اصل مطلب