معاونت فرهنگی- اخبار و رویدادها
راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی مجازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/19 | 

کرسی های آزاد اندیشی مجازی در سایت معاونت فرهنگی راه اندازی شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی:
http://idea.iust.ac.ir/find-41.3455.27931.fa.html
برگشت به اصل مطلب