- اخبار دانشکده
دفاعیه دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

خانم مهندس وحیده تاجر کجینه باف از پایان نامه دکترای خود تحت عنوان " بررسی تأثیر سیلیکا بر خواص و ریزساختار ممبران های تیتانیایی نانوساختار" به راهنمایی آقای دکتر سرپولکی در روز سه شنبه مورخ 26/6/92 ساعت 8 صبح در سالن کنفرانس اساتید دانشکده مواد و متالورژی دفاع خواهد نمود.

چکیده:

امروزه غشاها خصوصا انواع سرامیکی در زمینه تکنولوژی جداسازی مواد نقش مهمی را ایفا میکنند. در این میان استفاده از غشاهای تیتانیایی به دلیل پایداری بالا در محیطهای شیمیایی و ارائه خاصیت فتوکاتالیستی مدتی است مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-29.4398.29603.fa.html
برگشت به اصل مطلب