دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار علمی
انتشار کتاب قطارهای مغناطیسی (مگ لو)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

کتاب قطارهای مغناطیسی (مگ لو) تالیف مهندس حمید یعقوبی سرای، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خط، منتشر شد. دانشکده راه آهن، بر تلاش های این محقق جوان ارج می نهد و موفقیت بیش از پیش وی را در توسعه حمل و نقل ریلی خواستار است. جهت تهیه کتاب به انجمن علمی دانشکده راه آهن مراجعه فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=18.6235.4239.fa
برگشت به اصل مطلب