دانشکده مهندسی شیمی- رئولوژی، فرایند خشک کردن و دینامیک سیالات
طرح تحقیقاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجری             

  مدرک

  رشته

  نام همکاران طرح

  تاریخ تصویب

  مدت پیش بینی

سید حسن

هاشم آبادی

  دکتری

  مهندسی شیمی

  -

 84

  11 ماه

  عنوان طرح

 رئولوژی، فرایند خشک کردن و دینامیک سیالات

  معرفی طرح

  محور تحقیقاتی فرایند خشک کردن در این بخش روی شبیه سازی و طراحی خشک کنهای صنعتی مطالعه میشودو جهت رفع مشکلات موجود در فرایند خشک کردن در فرایند های صنعتی مطالعه و تحقیق میشود

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-15.2323.2036.fa.html
برگشت به اصل مطلب