دفتر کانون بازنشستگان- بیمه سلامت (خدمات درمانی)
حذف تدریجی کاربرد دفترچه بیمه سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/30 | 

حذف تدریجی کاربرد دفترچه بیمه سلامت از ابتدای اردیبهشت ماه

سیده مریم حسینی، سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران در حاشیه جلسه ای که در سازمان نظام پزشکی کشور در خصوص استقرار نسخه نویسی الکترونیک تشکیل شد گفت: اهم مباحث عنوان شده مبنی بر احراز هویت و اطلاع رسانی پزشکان غیر طرف قرارداد جهت نسخه نویسی الکترونیک موردبحث قرارگرفت. به نحوی که این سامانه در تمامی مراکز درمانی استان ، شامل مطب، داروخانه و مراکز پاراکلینیک مستقل و غیرمستقل مستقر شده است. هم اکنون نیز حذف تدریجی دفترچه های درمانی و کاهش کاربرد آن" در دستور کار قرار دارد و این سازمان از ابتدای اردیبهشت ماه اقدام به حذف تدریجی دفترچه های درمانی خواهد نمود.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران در مورد دسترسی مراکز درمانی به سامانه نسخه الکترونیک افزود: هم اکنون دسترسی به سامانه نسخه الکترونیک سازمان برای تمامی پزشکان طرف قرارداد بخش خصوصی، فراهم شده است و این پزشکان می توانند نسبت به تجویز الکترونیک اقدام نمایند و به منظور ایجاد انگیزه جهت تجویز الکترونیک، مطالبات آن دسته از پزشکانی که اقدام به ثبت نسخه الکترونیک می نمایند، ظرف مدت ۱۰ روز از پایان ماه و به صورت ۱۰۰% پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: چاپ دفاتر بیمه سلامت صندوق بیمه سلامت همگانی از ابتدای اردیبهشت، صندوق روستائیان از ابتدای خرداد و سایر صندوق‏ها از ابتدای تیرماه متوقف خواهد شد .

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران گفت: در همین راستا اطلاع رسانی مناسب و مطلوب و همچنین آموزش پزشکان در دستور کار قرار گرفته و تیم هایی متشکل از گروههای متعدد از کارکنان بیمه سلامت به صورت منظم با پزشکان در ارتباط بوده و هرگونه مشکلات احتمالی را برطرف می نمایند.

سیده مریم حسینی افزود: در این نشست که با حضور محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی برگزار گردید؛ ایشان بیان داشتند: تمهیدات لازم جهت انعقاد قرارداد غیرحضوری و الکترونیکی توسط سازمان نظام پزشکی ایران صورت پذیرفته است.

وی گفت: با تفاهم نامه های به عمل آمده، تسهیلاتی نیز به منظور ارتقاء نرم افزارها و سامانه های مربوطه انجام و امکان در اختیار قراردادن سامانه در مطب فراهم گردیده است. همچنین در همین بستر امکان پرداخت سهم نسخه بیمه شده در چارچوب قانون نیز دیده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18687.63189.fa.html
برگشت به اصل مطلب