دفتر کانون بازنشستگان- بیمه سلامت (خدمات درمانی)
اطلاعیه بیمه سلامت در خصوص تمدید پذیرش اسناد خسارت متفرقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/8 | 
اطلاعیه بیمه سلامت در خصوص تمدید پذیرش اسناد خسارت متفرقه
قابل توجه بیمه شدگان محترم:

با توجه به بحران اپیدمی کووید۱۹ و لزوم رعایت هر چه دقیق تر پروتکل های بهداشتی
بمنظور جلوگیری از مراجعات و مکاتبات غیر ضرور، مهلت پذیرش اسناد خسارت متفرقه تا پایان اپیدمی،
از زمان ترخیص بمدت یکسال تمدید گردیده است.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18687.62080.fa.html
برگشت به اصل مطلب