دفتر کانون بازنشستگان- درباره ما
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/1 | 
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران
کانون بازنشستگان دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۳ با هدف پیگیری و حل مشکلات بازنشستگان و وظیفه بگیران دانشگاه با پیشنهاد هیأت موسس و ریاست وقت دانشگاه و برگزاری مجمع عمومی وانتخابات هیأت مدیره زیر نظر وزارت کشور شروع بکار کرد. پس از چند سال پیگیری هیأت مدیره، سرانجام پروانه صنفی کانون بازنشستگان دانشگاه علم وصنعت ایران در سال ۱۳۸۶ صادر شد.
هیات مدیره: آقایان مهندس عباسعلی چوپانکاره، مهندس منوچهر موسایی، محسن محمد بیگی، محمد شریفی و خانم مریم کرد قرچه لو.
بازرس: محمد ناصر  نظری
 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کانون بازنشستگان:
http://idea.iust.ac.ir/find-142.18672.59628.fa.html
برگشت به اصل مطلب