اداره رفاه دانشجویی- اخبار و اطلاعیه ها
برنامه ایاب و ذهاب خوابگاه حکیمیه در امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۲/۲ | 
جدول حرکت سرویس های خوابگاه حکیمیه
( از تاریخ 5/12/1396)

 
از خوابگاه به دانشگاه (اتوبوس) از دانشگاه به خوابگاه (اتوبوس)
روزهای هفته/ ساعت 7:15 9:15 11:45 13:00 14:40 16:15 10:15 12:30 14:00 15:45 17:10 17:40 19:15
شنبه 8 4 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2
یکشنبه 10 5 2 2 2 2 1 3 2 3 3 4 2
دوشنبه 8 4 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2
سه شنبه 10 5 2 2 2 2 1 3 2 3 3 4 2
چهارشنبه 5 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2
 
اداره رفاه و خدمات دانشجویی
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-132.18001.52363.fa.html
برگشت به اصل مطلب