اداره بهداشت و درمان- رابطین بهداشتی
رابطین بهداشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 
اسامی رابطین بهداشت در سال 1397به صورت زیر می ­باشد:
 
1 حسین عبدی دکتری ناظر بهداشتی
2 رضا بستانی دکتری رشید
3 فرید معینی فر ارشد باقری
4 رضا چناری ارشد مجیدیه
5 وحید باران زهی ارشد مجیدیه
6 آروین رضایی ارشد جشنواره
7 محمد علی امیرآبادی دکتری فرجام
8 شهاب الدین تقی پور ارشد حکیمیه
9 جواد پیمان فرد دکتری داخل
10 رزیتا م معطری دکتری ناظر بهداشتی
11 مهسا جمالی           ارشد بلوک 1
12  یاسمن شجری پور دکتری بلوک2
13 سپیده سلطانی کارشناسی بلوک 7
14 کتایون محمدی دکتری بلوک 8
15 بیان ویسی             دکتری بلوک9
16 فهیمه سعیدی       کارشناسی خاتم
17 مهسا قاسمی ارشد ناظر
 
             
نشانی مطلب در وبگاه اداره بهداشت و درمان:
http://idea.iust.ac.ir/find-131.18045.51284.fa.html
برگشت به اصل مطلب