اداره تغذیه- اخبار و اطلاعیه ها
عدم استفاده از اپ سماد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

اطلاعیه  عدم استفاده از اپ سماد

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به اینکه تنها مرجع پاسخگویی به مشکلات پیش آمده در مورد رزرو غذا و رفع آنها سامانه تحت وب مدیریت امور دانشجویان (سماد) می باشد, لذا دقت فرمایید استفاده از اپ تبلیغاتی سماد به هیچ عنوان توصیه نمی گردد و موجب عدم بررسی موارد ذکر شده از طرف شما گرامیان می گردد.
لذا هر گونه استفاده از آپ اکیدا ممنون می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه اداره تغذیه:
http://idea.iust.ac.ir/find-130.17991.69190.fa.html
برگشت به اصل مطلب