گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- اخبار و رویدادها
گزارش کوتاه "سیاست های فرهنگی در دانشگاه های دولتی ایران"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۱۱ | 
دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی منتشر کرد: مشخص‌کردن نسبت میان سیاست‌های فرهنگی مندرج در اسناد بالادستی با واقعیت­ رفتارها و نگرش‌های فرهنگی – اجتماعی دانشجویان، شناسایی ارزیابی مدیران فرهنگی از برنامه­ ها واقدامات فرهنگی به اجرا درآمده در دانشگاه و آگاهی از نظرات مطلعان کلیدی درباره وضعیت فرهنگی دانشگاه‌های کشور از دیگر اهداف این پژوهش است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به نقل از گزارش کوتاه پژوهش، این کتاب توسط دکتر فاطمه جواهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در نود و یک صفحه و در پنج فصل، درباره سیاست های فرهنگی دانشگاه های دولتی کشور به رشته تحریر در آمده است. این نوشتار توسط انتشارات دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است.
این گزارش متمرکز به بررسی، تحلیل و ارزیابی سیاست های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور بر اساس دو معیار اساسی یعنی ماموریت و وظایف فرهنگی تعریف شده و برای دانشگاه ها بر اساس اسناد بالادستی و واقعیت های موجود در فضای فرهنگی
و اجتماعی دانشگاه های کشور ترسیم شده است. مولف از رهگذر تحلیل اسناد بالادستی، فراتحلیل داده های موجود در زمینه نگرش دانشجویان به فعالیت های فرهنگی دانشگاه و مصاحبه با مدیران و مسئولان و صاحب نظران فرهنگی دانشگاه ها درصدد است تا به این سئوال ها پاسخ دهد:
۱.اولویت ها و اهداف سیاست های فرهنگی در دانشگاه های کشور بر اساس اسناد و مقررات موجود کدام است؟
۲.چه نسبتی میان اهداف و انتظارات مندرج در سیاست های فرهنگی و واقعیت های اجتماعی وجود دارد؟
۳.مدیران و مجریان فرهنگی در دانشگا های کشور، وضعیت فرهنگی دانشگاه ها را چگونه ارزیابی می کنند؟
۴.صاحب نظران و مطلعان کلیدی، وضعیت سیاست های فرهنگی در دانشگاه های کشور را چگونه تحلیل می کنند؟
در بخشی از این گزارش آمده است: "شاید پیش از تمرکز بر طراحی سیاست های فرهنگی که جامعه دانشجویی را نشانه می رود، بهتر باشد اصلاح سیاست های کلان توسعه آموزش عالی مورد تجدید نظر قرار گیرد و نهاد علم بدون آنکه در چنبره الزامات اقتصادی و سیاسی محصور شود، بتواند نقش اصلی خود یعنی تربیت نسلی متخصص، متعهد و فرهیخته را به انجام برساند. در این راستا می بایست به تثبیت نظام استاد-شاگردی بیشتر بها داد، زیرا استاد مهمترین رکن تربیت علمی-فرهنگی دانشجو است."
نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-117.17416.57008.fa.html
برگشت به اصل مطلب