کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران- اخبار
گزارش جلسه عمومی کانون صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۶ | 

برگزاری گردهمایی اعضای کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

گردهمایی اعضای کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، نهم خردادماه 1395 با حضور رییس دانشگاه در محل باشگاه رفاهی اساتید برگزار شد. ادامه مطلب

نشانی مطلب در وبگاه کانون صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-114.14814.45810.fa.html
برگشت به اصل مطلب