روابط عمومی دانشگاه- بروشور ها و کاتالوگ ها
بروشور ها و کاتالو گ های دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/28 | 
                                             بروشور ها و کاتالو گ های دانشگاه
 
 
عنوان گزارش  تاریخ انتشار لینک 
آشنایی با امکانات مرکز همایش های امام خمینی (ره) (آخرین ویرایش دی ماه۱۴۰۰) اینجا کلیک نماید
بروشور دانشگاه (آخرین ویرایش سال۱۳۹۷) اینجا کلیک نماید
کاتالوگ دانشگاه (آخرین ویرایش سال۱۳۹۸) اینجا کلیک نماید
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.19486.66135.fa.html
برگشت به اصل مطلب