روابط عمومی دانشگاه- اختراعات و مقالات برگزیده
اثر تالیفی یک عضو هیات علمی دانشگاه حایز تقدیر شناخته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

AWT IMAGE

از سوی خانه کتاب،اثر تالیفی یک عضو هیات علمی دانشگاه حایز تقدیر شناخته شد .

  کتاب «زیر ساخت‌های شهری» اثر تالیفی دکتر مصطفی بهزادفر عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی از سوی خانه کتاب شهرداری تهران حایز تقدیر شناخته شد.

کتاب مذکور توسط انتشارات شهیدی در 1500 نسخه منتشر شده است.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14467.38334.fa.html
برگشت به اصل مطلب