روابط عمومی دانشگاه- ارتقاء
دکتر رضایی به درجه استادی ارتقاءیافتند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

درجلسه مورخ 12/11/88 هیات ممیزه دانشگاه ، ارتقای علمی دکتر حمیدرضارضایی(دانشکده مواد) از دانشیاری به استادی به تصویب رسید. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14460.37651.fa.html
برگشت به اصل مطلب