روابط عمومی دانشگاه- ارتقاء
دکتر تقوی زنوز به درجه دانشیاری ارتقا یافتند

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

درجلسه مورخ 14/11/87 هیات ممیزه دانشگاه، ارتقای علمی دکتر رضا تقوی زنوز (دانشکده مهندسی مکانیک) از استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید . ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض می نماییم .

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14460.37637.fa.html
برگشت به اصل مطلب