روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
تعیین اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/27 | 
تعیین اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده‌ها

با حکم دکتر منصور انبیاء، اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده‌ها منصوب و یا ابقا شدند.

دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم جداگانه‌ای در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، افراد ذیل را برای مدت دو سال به سمت‌های زیر منصوب کرد:
 • دکتر رضوانه امرالهی بیوکی، به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده فیزیک»
 • دکتر سید مجتبی میرحسینی به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده فناوری‌های نوین»
 • دکتر محمدباقر قائمی به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ریاضی»
 • دکتر محمدهادی خرمی‌شاد به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی مکانیک»
 • دکتر میترا غفوریان به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده معماری و شهرسازی»
 • دکتر محمدرضا غلامیان به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی صنایع»
 • دکتر احد قائمی به سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز»
هچنین دکتر انبیاء در احکام جداگانه‌ای مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، افراد ذیل را برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا کرد:
 • دکتر وحید شالچیان در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی برق»
 • دکتر روح‌الله طالبی توتی در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی مکانیک»
 • دکتر عبدالله امیرخانی شهرکی در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی خودرو»
 • دکتر امین اوحدی اصفهانی در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی راه‌آهن»
 • دکتر حسن زیاری در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی عمران»
 • دکتر مهدی ملکی در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی»
 • دکتر سید ادیب ابریشمی‌فر در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مهندسی برق»
 • دکتر مهدی عبدالحمید در سمت «استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت»
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به نامبردگان، توفیقات روزافزون آنان را آرزو دارد.
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.71832.fa.html
برگشت به اصل مطلب