روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/12 | 
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

 
با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر مسعود هاشمی نیاسری، به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲، دکتر مسعود هاشمی نیاسری را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر هاشمی نیاسری، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.69211.fa.html
برگشت به اصل مطلب