روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/8 | 
انتصاب مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی
 با حکم دکتر منصور انبیاء، مهندس غلامحسین خالقی، به سمت «مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۹/۷، مهندس غلامحسین خالقی را برای مدت دو سال به سمت «مشاور رئیس و مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به مهندس خالقی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.69160.fa.html
برگشت به اصل مطلب