روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه فرآیندهای جداسازی و فرآوری مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/21 | 
انتصاب مدیر گروه فرآیندهای جداسازی و فرآوری مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز


با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر احمد رهبر کلیشمی، به سمت «مدیر گروه فرآیندهای جداسازی و فرآوری مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ و برای مدت دو سال، دکتر احمد رهبر کلیشمی را به سمت «مدیر گروه فرآیندهای جداسازی و فرآوری مواد دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر رهبر کلیشمی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67425.fa.html
برگشت به اصل مطلب