روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/11 | 
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز


با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر احد قائمی، به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ و برای مدت دو سال، دکتر احد قائمی را به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر قائمی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67004.fa.html
برگشت به اصل مطلب