روابط عمومی دانشگاه- انتصابات
انتصابات تازه در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱۷ | 

انتصابات تازه در دانشگاه

                     

رییس دانشگاه با صدور دو حکم افراد زیر را در سمت های فوق الذکر منصوب کرد.         

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه) در احکام جداگانه ای  دکتر روح اله رحمانی فرد را در تاریخ 9/3/96 برای دو سال به سمت «معاون پژوهشی دانشکده فناوری های نوین»  و دکتر بیژن غفاری را در تاریخ 10/3/96 برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست» منصوب نمود.

روابط عمومی دانشگاه، انتصابات شایسته فوق را به نامبردگان تبریک عرض نموده، برای این عزیزان توفیقات روزافزون آرزو دارد.

آدرس کانال تلگرام رسمی دانشگاه: https://telegram.me/IUST_Official

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.49942.fa.html
برگشت به اصل مطلب