روابط عمومی دانشگاه- انتصابات
رییس اداره انتشارات دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱ | 

رییس اداره انتشارات دانشگاه منصوب شد

 

AWT IMAGE

 

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه) برای مدت دو سال، علی فرمانی را به سمت «رییس اداره انتشارت دانشگاه» منصوب کرد.

با حکم مورخ 1/10/94 رییس دانشگاه، علی فرمانی برای مدت دو سال به سمت «رییس اداره انتشارت دانشگاه» منصوب شد.

همچنین با حکم مورخ 18/9/94 رییس دانشگاه، دکتر حبیب الله ملاطفی برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه ماشینهای ریلی دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب شده اند.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-112.14459.43077.fa.html
برگشت به اصل مطلب