روابط عمومی دانشگاه- آخرین اخبار
دو انتصاب از سوی رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۳ | 

  دو انتصاب از سوی رییس دانشگاه

AWT IMAGE دکتر برخورداری(رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 12/3/94 دکتر ناصر کلینی ممقانی را برای مدت دو سال به سمت «دبیر کمیته امور هیات علمی دانشگاه» منصوب کرد.

AWT IMAGEدکتر برخورداری(رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/3/94 دکتر محمد عبداللهی ازگمی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه شبکه های کامپیوتری» منصوب کرد.

 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14457.40562.fa.html
برگشت به اصل مطلب