مدیریت امور اداری- اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خلاصه وظایف اداره کارگزینی غیر هیأت علمی
 

* ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها و صدور گواهی‌های مربوطه
* تأمین نیروی انسانی غیر هیأت علمی دانشگاه و انجام امور استخدامی آنان و تخصیص آنها به دانشکده‌ها و واحدها
* انجام کلیه امور پرسنلی غیر هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی باز خریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه
* نظارت بر اجرای مقررات انضباطی اعضاء غیر هیأت علمی
* بررسی و تطبیق شرایط اعضاء غیر هیأت علمی شاغل با مشاغل سازمانی مصوب و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح پست‌های سازمانی به مراجع ذیربط
* همکاری در اجرای ارزشیابی های اعضاء غیر هیأت علمی
* تنظیم فهرست اعضاء غیر هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی
* انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضاء غیر هیأت علمی
* صدور کارت شناسایی برای اعضاء غیر هیأت علمی
 جهت ارتباط با اداره کارگزینی غیرهیأت علمی ابتدا شماره تلفن ۷۳۲۲۵۲۰۰ شماره گیری نموده و آنگاه با زدن کلید سه به بخش اداره کارگزینی غیرهیأت علمی هدایت می شوید. سپس داخلی موردنظر را به شرح جدول ذیل شماره گیری فرمائید:

  اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مستقیم

آدرس پست الکترونیکی

تصویر

۱

قدیر اسکندری

رئیس اداره کارگزینی غیر هیأت علمی

داخلی ۸

۷۷۲۴۰۴۱۳

eskandariyiust.ac.ir

۲

الهام کاوه

کارشناس امور مربوط به صدور احکام و گواهی های شغلی

داخلی ۱

-

-

۳

ربابه سلیمی

کارشناس امور مربوط به اضافه کاری

داخلی ۶

-

r_salimi۱۹۸۸gmail.com

۴

زهره حمیدی

کارشناس امور مربوط به قراردادها، حق مدیریتها و برقراری کمک هزینه ها

داخلی ۵

-

hamidiziust.ac.ir

۵

مرتضی وحیدی زاده

کارشناس امور مربوط به حضور و غیاب، مرخصی و مأموریتها و اعمال مدرک تحصیلی

داخلی ۴

-

-

۶

سعیده رحمانی

کارشناس امور مربوط به قراردادهای مشاوره ای و پاره وقت

داخلی ۳

-

s_rahmaniiust.ac.ir

۷

فریده میریعقوب‌زاده کارشناس امور مربوط به بازنشستگان و وظیفه بگیران داخلی ۲ - -
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14947.41896.fa.html
برگشت به اصل مطلب