مدیریت امور اداری- اخبار و اطلاعیه ها
دستورالعمل همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت مشاهده دستورالعمل همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روی لینک دانلود زیر کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری:
http://idea.iust.ac.ir/find-109.14499.64882.fa.html
برگشت به اصل مطلب