امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
تسهیلات خاص آموزشی دانشگاه باتوجه حضوری شدن کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/24 | 

تسهیلات خاص آموزشی دانشگاه با توجه حضوری شدن کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://www.iust.ac.ir/find-108.14218.67097.fa.html
برگشت به اصل مطلب