مدیریت امور مالی- اخبار و اطلاعیه ها
نصاب اموال منقول غیرمصرفی سال ۱۳۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بدینوسیله به اطلاع میرساند با توجه به نامه شماره ۵۱/۳۸۳۴۶ مورخ ۹۷/۰۳/۰۱ مدیر کل محترم اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار، حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیرمصرفی که به آنها برچسب تعلق می گیرد مبلغ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ریال (سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان) تعیین می گردد.
لذا شایسته است از تاریخ ابلاغ این اطلاعیه امنای محترم اموال با رعایت موارد فوق نسبت به تنظیم اسناد اموالی که برچسب به آنها تعلق می گیرد اقدام نمایند.

جهت مشاهده اطلاعیه مذکور به فایل پیوست مراجعه فرمائید.    (دریافت فایل)
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی:
http://idea.iust.ac.ir/find-106.18316.54526.fa.html
برگشت به اصل مطلب