دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب از سوی رییس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۱۸ | 
AWT IMAGE

دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 16/9/93، دکتر جلیل رشیدی نیا (عضو هیات علمی دانشکده ریاضی) را برای مدت دو سال، به سمت«عضو کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه»منصوب کرد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.35279.fa.html
برگشت به اصل مطلب