دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۳۰ | 
AWT IMAGE
دکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 18/6/93، دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور را برای مدت دو سال در سمت «مدیر گروه هوا-فضا دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.34192.fa.html
برگشت به اصل مطلب