دانشگاه علم و صنعت ایران- انتصابات
انتصاب مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۴/۲۲ | 
AWT IMAGEدکتر برخورداری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ 9/4/93، دکتر مهدی فاضلی را برای مدت دو سال به سمت "مدیر گروه سخت افزار دانشکده مهندسی کامپیوتر" دانشگاه منصوب کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران:
http://idea.iust.ac.ir/find-1.3522.33825.fa.html
برگشت به اصل مطلب